Parròquia de Sant Simó de Fontscaldes

Sant Simó de Fontscaldes

Església de Sant Simó

Sant Simó apòstol és l’església parroquial del poble de Fontscaldes, al municipi de Valls (Alt Camp),  protegida com a bé cultural d’interès local.

Edifici d’una nau amb contraforts, entre els quals hi ha diverses capelles laterals. La capçalera és lleugerament poligonal. El campanar, de maó, s’eleva als peus de l’església, a la part esquerra, i és de base quadrada amb dos cossos vuitavats acabats en coberta piramidal. La façana té una porta d’arc ogival, envoltada per grans carreus i coronada per una cornisa que ressegueix l’arc, i damunt la qual hi ha una creu. En la part superior hi ha un rosetó, remarcat per una motllura decorativa d’arc apuntat. La coberta de l’edifici és a dos vessants, i el material emprat és la pedra. L’obra correspon a un gòtic tardà amb elements barrocs.

Està dedicada a sant Simó apòstol, a qui se li encomana protecció davant de malalties i tempestats. Al voltant de la seva festa (28 d’octubre) es fa la Festa Major del poble.


La tinença de Sant Roc de Masmolets (depèn de Fontscaldes). 

Església parroquial de Sant Roc

L’església parroquial de Sant Roc de Masmolets, pertany al municipi de Valls (Alt Camp),es va construir al costat del castell homònim, la propietat del qual i de les terres que l’envoltaven havia passat a mans dels Jurats de Valls, aproximadament l’any 1450.

Cap a finals del segle XVI, el Consell Vallenc va decidir la construcció de l’església de Sant Roc. Hi ha un document de 1613 que parla del “LLoc de Mas de Molets… á obs de prosseguir la construcció de l’església del dit lloc“.

A la façana es troba una inscripció amb la data de 1808, en la dovella central de l’arc de la porta. Quan a la descripció ens diu; edifici aïllat situat damunt d’un tossal. És de línia molt simple, amb coberta a dos vessants i campanar als peus, a la dreta. A la façana s’obre una porta d’arc de mig punt, sobre impostes sobresortints, a la qual s’accedeix per 4 graons. Centrada, a la part superior, hi ha una petita obertura circular. El campanar és de base quadrada, amb dos cossos vuitavats superposats i acabament en terradet i barana amb balaustres. Annex a l’edifici de l’església hi ha un petit cementiri envoltat per la muralla de l’antic castell. En l’actualitat l’obra és de pedra, maó i maçoneria i està arrebossada…

Castell homònim, Masmolets

El poble de Masmolets es troba a la dreta de la carretera de Valls a Montblanc, entre Fontscaldes i la ciutat; forma un petit agrupament de cases. Formava part des del segle XIII de la universitat de Valls i depèn eclesiàsticament de Fontscaldes (l’església de Sant Roc de Masmolets és un petit edifici pel que sembla alçat a l’indret on hi hagué un castell).

 

Panoràmica de l’Església de Masmolets

Pàgina de Facebook de Masmolets https://www.facebook.com/masmoletsoficial