LA CUSTÒDIA EUCARISTICA D’ALCOVER

LA CUSTÒDIA GÒTICA D’ALCOVER DEL SEGLE XV

Custòdia S. XV

L’església d’Alcover posseeix també d’una gran joia d’extraordinari valor artístic.

La magnífica Custòdia gòtica d’argent cisellada i daurada en forma de templet o ostensori, amb decoració ogival molt florida, la qual aconsegueix d’alçada mesura un metre.

La Custòdia que la parròquia de l’Assumpció de l’Alcover que posseeix, és de la meitat del segle XV. segons el llibret del reverend Mn. Sanc Capdevila publicat amb motiu del Congrés Eucarístic de Tarragona de l’any 1922 o 23. Diu així: “La Custòdia gòtica d’Alcover i sa germana la de la Selva del Camp, construïda per al reusenc Guillem de Duell en 1444-1451. En un plafó del peu de la Custòdia porta esculpit l’escut de la Vila d’Alcover.

Aquesta peça artística, només és treta en molt escasses ocasions i actes molt especials, com pot ser en alguna processó eucarística, per exemple el dia del Corpus Christi, etc.

L’última vegada que no va processionar la citada custòdia, va ser durant els anys de la pandèmia del coronavirus dels anys 2019, 2020 i 2021, durant la celebració de l’eucaristia del Corpus Christi, el rector de la parròquia Mn. Víctor Mosquera Ramos, va sortir amb la Custòdia a fora de la porta principal del temple, per a donar la benedicció eucarística a tot el poble d’Alcover. Com es pot observar a la fotografia que s’adjunta.

Sense cap mena de dubte és una gran i única peça d’un gran valor tant material com artístic.

Detall de la Custòdia del segle XV, processionant el dia del Corpus, any 2022

Benedicció eucarística a tot el poble d’Alcover l’any 2021