LA CUSTÒDIA EUCARISTICA D’ALCOVER

LA CUSTÒDIA GÒTICA D’ALCOVER DEL SEGLE XV

Custòdia S. XV

L’església d’Alcover posseeix també d’una gran joia d’extraordinari valor artístic.

ORFEBRERIA EUCARÍSTICA

Quan els primitius cristians veieren la necessitat de tenir sempre Hòsties Consagrades per bé dels fidels, s’acorda guardar-les a la patena embolicades en draps de Ili.

Més tard, amb motiu del Concili de Trento, es mana que el Santíssim Sagrament fos tancat amb pany i clau; és aleshores quan es construeixen unes caixetes que poden ser d’or, però també d’argent, d’ivori, d’estany, etc.

El 1614 Alcover, la Selva del Camp i el Rourell les tenen d’ivori, mentre que la Febró la té d’estany.

En la Visita Pastoral de 1449 a Alcover es fa aquesta menció que segueix: “Una Custòdia de marfil, la qual està a tall de capsa rodona amb son cobertor del mateix i ben guarnida de perles es troba els S.S. VIII”. Com pot veure’s, la població d’Alcover tenia una veritable joia que fou el Sagrari, fins que es feu el de l’Altar Major (1679-1699).

La magnífica Custòdia gòtica d’argent cisellada i daurada en forma de templet o ostensori, amb decoració ogival molt florida, la qual aconsegueix d’alçada mesura un metre.

La Custòdia de la parròquia de l’Assumpció de l’Alcover que posseeix, és de la meitat del segle XV. segons el llibret del reverend

L’historiador i arxiver català Mn. Sanç Capdevila i Felip va publicar amb motiu del Congrés Eucarístic de Tarragona de l’any 1922 o 23. Diu així: “La Custòdia gòtica d’Alcover i la seva germana la de la Selva del Camp, construïda per al reusenc Guillem de Duell en 1444-1451. En un plafó del peu de la Custòdia porta esculpit l’escut de la Vila d’Alcover.

Aquesta peça artística, només és treta en molt escasses ocasions i actes molt especials, com pot ser en alguna processó eucarística, per exemple el dia del Corpus Christi, etc.

L’última vegada que no va processionar la citada custòdia, va ser durant els anys de la pandèmia del coronavirus dels anys 2019, 2020 i 2021, durant la celebració de l’eucaristia del Corpus Christi, el rector de la parròquia de Ntra. Sra, de l’Assumpció Mn. Víctor Mosquera Ramos, va sortir amb la Custòdia a fora de la porta principal del temple, per a donar la benedicció eucarística a tot el poble d’Alcover. Com es pot observar a la fotografia que s’adjunta.

Sense cap mena de dubte és una gran i única peça d’un gran valor tant material com artístic.

Detall de la Custòdia del segle XV, processionant el dia del Corpus, any 2022

Benedicció eucarística a tot el poble d’Alcover l’any 2021