Parròquia de Sta. Magdalena de La Masó.

Santa Magdalena de la Masó

Santa Magdalena de la Masó

L’església parroquial de Santa Magdalena de la Masó, està adscrita a l’arxiprestat de l’Alt Camp i pertany a l’Arquebisbat de Tarragona, el temple està consagrat a Santa Maria Magdalena. L’obra del temple és projectada per l’arquitecte tarragoní Ramon Salàs i Ricomà l’any 1884 i s’acabà l’any 1890, òssia construït el segle XIX. El campanar actual pertanyia a una altra edificació anterior, la qual ja era una adaptació barroca d’una altra més primitiva. La seva característica és que està separat de l’església., el citat temple està protegit com a bé cultural d’interès local.

Sta. Magdalena la Masó

L’església d’estil neoromànica el temple de Santa Magdalena es troba en el centre del nucli de la Masó. És de planta llatina, té tres naus amb quatre trams. Els suports de la volta són pilars i tots els arcs són apuntats. La nau central, més elevada, es cobreix amb volta d’aresta, sistema que es repeteix a les naus laterals. Al creuer hi ha una gran cúpula de 12 m de diàmetre, que exteriorment forma un cimbori octogonal. El campanar, exempt, és de planta quadrada amb dues torres octogonals i un coronament en forma de pinacle. La façana és simètrica. La porta d’accés, centrada, és d’arc de mig punt amb brancals en forma de columnes amb capitells florals. Més amunt, dues línies d’imposta delimiten l’espai ocupat per dues finestres d’arc de mig punt. El coronament de la façana és a dos vessants amb decoració d’arcuacions llombardes.

Santa Magdalena de la Masó

La primitiva capella —citada en els documents dels segles XII i XIII— devia ser molt petita. Aquesta fou enderrocada a finals del segle XIX per deixar pas a la construcció d’un temple més gran. Dissortadament, amb la pèrdua dels arxius parroquial i municipal del poble s’ha perdut la possibilitat de conèixer detalls de l’arquitectura. Del cementiri on foren sebollits diversos senyors que es donaren a la Milícia només resta el topònim, «el cementiri vell», al costat de l’església. Algunes de les cases de la plaça de l’església conserven els baixos amb estructures antigues d’arcs que podrien ser d’època medieval.

Santa Magdalena de la Masó