Mn. Víctor Mosquera Ramos – Rector

Rector: Mn. Víctor Mosquera Ramos

El nostre rector, Mn. Víctor Mosquera Ramos, va ser ordenat prevere el 20 de novembre de l’any 2016 per l’Excm. i Rvdm. Sr. arquebisbe metropolità i primat de Tarragona Mons. Dr. Jaume Pujol Balcells a la Catedral de Ntra. Sra. de Santa Tecla de Tarragona, des del 2016 fins al 2019 havia exercit el seu ministeri com a vicari de les parròquies de la Prioral de Sant. Pere Apòstol i de la Puríssima Sang de la localitat de Reus.

El 19 de setembre de l’any 2019, va ser nomenat per l’Excm. i Rvdm. Sr. arquebisbe metropolità i primat de Tarragona Dr. Mons. Joan Planellas i Barnosell, rector de les nostres parròquies que conformen l’Agrupació de la Unitat Pastoral d’Alcover, sent les següents; l’Assumpció d’Alcover, St. Nicolau de La Riba, St. Salvador de Picamoixons, Sta. Magdalena de la Masó, Sta. Úrsula de El Milà, St. Simó de Fontscaldes, St. Roc de Masmolets, St. Pere ad Vincula de Mont-ral i St. Andreu de Farena.

Constitució de la Vicaria Episcopal per a l’administració dels béns de l’Església i l’economia diocesana.

Vista la necessitat de dotar a la diòcesi de Tarragona de l’àrea d’economia i de gestió de l’administració dels de l’Església d’una estructura de més cohesió i coordinació, el 6 de setembre de l’any 2021, i vista la valoració del Consell Episcopal, l’Excm. i Rvdm. Sr. arquebisbe metropolità i primat de Tarragona  Dr. Mons. Joan Planellas i Barnosell, nomena a Mn. Víctor Mosquera Ramos, VICARI EPISCOPAL per a l’administració dels béns de l’Església i l’economia diocesana.

Mn. Víctor Mosquera Ramos, Vicari General

El 7 de juny de 2023, l’Excm. i Rvdm. Sr. arquebisbe metropolità i primat de Tarragona  Dr. Mons. Joan Planellas i Barnosell, nomena a Mn. Víctor Mosquera Ramos, VICARI GENERAL, amb la funció específica de moderador de la Cúria, l’administració dels béns de l’Església i l’economia diocesana.

Activitat aquesta que exerceix actualment, juntament amb la de rector de les nostres parròquies que conformen l’Agrupació de la Unitat Pastoral d’Alcover.

Tarragona a 9 de juny de 2023